PROJEKTSIDA - LAGAR FÖR ALLA BARNS FRAMTID

Förarbete 2020 – 2021

Kontinuerliga samarbetsmöten i kampanjgrupp med representanter från samtliga medlemsorganisationer i Tobaksfakta, samt Tobaksfri Duo och Kontraktsmetoden.

Kampanjstart 21 april 2021

Kampanjen startar med att kampanjsidan publiceras och ett webbinarium med politiker som målgrupp går av stapeln. (Se nedan)

Webbinarium

Hjälp barn att säga nej!
Målgrupp: Politiker
Fokus på den senaste forskningen om nikotin, samt behovet av lagstiftning för att hjälpa barn att säga nej till tobaksberoende. Politiker från flera riksdagspartier deltar i panelsamtal. Se webbinariet här

Hjälp barn att säga nej!
Målgrupp: Spridare
Professioner som på olika sätt arbetar med tobaksfrågan diskuterade olika sätt att sprida kampanjen.
Filmlänk fås på begäran. Kontakta info@tobaksfakta.se

Almedalen
Medverkan i digitalt Almedalen – med fokus på Rapporten Diskrepanser i Tobakspolitiken.

TE-seminarier
Under våren och hösten genomfördes Tobacco Endgameseminarier där kampanjen lyftes på olika sätt.

Yrkesföreningarnas seminarier
Sjuksköterskor mot Tobak, Psykologer mot Tobak, Tandvård mot Tobak och Lärare mot Tobak har alla haft webbinarier där kampanjen lyfts.

LUFT-konferensen
Kampanjen lyftes

Nyhetsbrev

Till politiker
Till medlemmar i Yrkesföreningar mot tobak.
Till prenumeranter på Tobaksfaktas nyhetsbrev.

Annonsering
Traditionella medier: Dagens samhälle och bilaga

Sociala medier
Facebook och Instagram

Demonstration

Mynttorget– tobaksfria veckan
Demonstration utanför riksdagshuset. Palmflett innehållandes information om varför lagar behövs för att skydda barn mot nikotinberoende delades ut till politiker och allmänhet.

Debattartiklar

Debattartikel i DN

Möten

På nätverksmöten på regional och kommunal nivå lyfts kampanjen för att uppnå ökad spridning.