du kan bli en hjälte
i framtidens tobakspolitik

Att det är svårt att sluta röka är allmänt känt. Hur svår politik kan vara är kanske inte lika omvittnat, men du som läser det här vet nog en del om det. Det finns många olika typer av hjälp för den som vill sluta röka, men det finns faktiskt hjälp för beslutsfattare också. Hjälpen heter Tobakskonventionen. Här finns kortfattad information om den.

Det är många som har erfarenhet av hur svårt det är att sluta röka. Kanske är du en av de som stått i köket och desperat letat fimpar och med hela kroppen ångrat att du slängt sista paketet. Kanske har du stått bredvid och sett denna desperation.

Nu är det färre som röker, så förhoppningsvis kommer yngre generationer inte kunna relatera till det här. Under perioden 2003 till 2019 har cigarettkonsumtionen minskat med en tredjedel. Detta är något för dig som politiker att vara stolt över. Det har inte hänt av en slump. Man vet att tobaksförebyggande lagar och andra förebyggande åtgärder minskat rökandet.

Men arbetet måste fortgå. Det finns mycket kvar att göra, både när det gäller rökning och nya nikotinprodukter. År 2005 var Sverige ett av länderna som var först med att ratificera tobakskonventionen. En konvention som både ställer krav och ger råd för arbetet framåt.

Välkommen att ta del av mer kunskap om några av konventionens artiklar. Den ger dig som politiker stöd att ta kloka beslut – för barnens skull. Om du, ditt parti och andra politiker arbetar tillsammans kan ni skydda barn mot alla former av tobak. Att befria kommande generationer från ett helt onödigt nikotinberoende är att vara en politisk hjälte.  

Vi behöver ert stöd

Se filmen där barn berättar om hur de lockas in i ett nikotinberoende, och hur ni politiker kan hjälpa dem att säga nej.

Kort utbildning i tobakskonventionen