MATERIAL ATT
ANVÄNDA FÖR ATT LYFTA TOBAK OCH NIKOTIN

Här finns material att använda som visar olika perspektiv på tobaksprodukter och nikotinberoende. Materialet kan användas av alla som vill bidra till att lyfta tobak- och nikotinbruk bland såväl barn som vuxna. Det finns filmer, affischer, samtalsmaterial för föräldrar  med mera.

Välj material