Här finns filmer som kan användas i det tobakspreventiva arbetet. Det finns en allmän film som lyfter problemet med barn och tobak-och nikotin, och animerade filmer om vitt snus, nikotin, tobak och miljö samt rökning. Några av filmerna finns i olika längder och på flera språk. Det går också att få filmerna som fil. Kontakta info@tobaksfakta.se så får ni filerna via mail.

 

KAMPANJFILM – Hjälp barn att säga nej (om problemet med tobak och nikotin)
Finns på svenska och engelska

Svenska, format 16:9, LÄNK till filmen: https://youtu.be/4CJobSoxiBI

Engelska, format 16:9 LÄNK till filmen: https://youtu.be/Mnnt9jbvJgA

 

OM NIKOTIN
– Finns på svenska format 9: 6 och 16:9 och engelska, format 16:9, längd 1,38 min

Svenska, format 9:16 LÄNK till filmen: https://youtu.be/TS3y0nIeYrQ

Svenska, format 16:9, LÄNK till filmen: https://youtu.be/TS3y0nIeYrQ

Engelska, LÄNK till filmen: https://youtu.be/lAyhaPsRy7g

 

 

OM VITT SNUS
Finns på svenska och engelska, lång och kort version, format 9:16 och 16:9

Svenska, format 9:16, längd 1,18 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/2IAgEclYaTE

Svenska, format 16:9, längd 1,18 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/ItKz0hieTuM

Svenska, format 16:9, längd 0,29 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/H2rr9RAyYFc

Engelska, format 16:9, längd 1,18 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/HHfJXVBz49E

Engelska, format 9:16, längd 1,18 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/Tkr96nl9f0Y

Engelska, format 16:9, 0,30 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/06VDLYU3Cu0

 

NIKOTINPRODUKTERS PÅVERKAN PÅ MILJÖN
Finns på svenska, engelska, spanska och arabiska, format 9:16

Svenska, längd 1,27 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/vWL-8_td5TM

Engelska, längd 1,40 min, LÄNK till film: https://youtu.be/4Naju-n8pRs

Spanska, längd 1,44 min, LÄNK till film: https://youtu.be/Lqt1qC5_UUk

Arabiska, längd 1,39 min, LÄNK till film: https://youtu.be/kMm8j9YvMwo

 

OM RÖKNING
Fera filmer, finns enbart på svenska

Längd 1,08 min, LÄNK till film: https://youtu.be/PiXXBhXPkZM

Längd 1,06, LÄNK till film: https://youtu.be/SpsPNdSj0Cs

 

KOREOGRAFI FÖR FLASHMOB MOT NIKOTINBEROENDE
För att lyfta tobaksfrågan på ett lättsamt sätt

På Tobaksfria dagen 2022 lyftes, på ett annorlunda sätt, behovet av att hjälpa barn att säga nej till tobak- och nikotinbruk. Barn skapade en flashmob på flera håll i landet till en koreografi skapad av  Tik Tok-duon Nino & Julia. Dansen framfördes också av barn på Gotland under Almedalsveckan. Koreografin kan användas inom ungdomsverksamheter, till exempel i skolor eller på ungdomsgårdar.

Länk till koreografin
Länk till Tutorial på Tik Tok

Vad vill du veta mer om?