Här finns animerade filmer om vitt snus. De kan med fördel visas på digitala skärmar i till exempel skolor eller väntrum på vårdmottagningar, inom tandvården, på skolor, ungdomsmottagningar med mera. Alla filmerna bygger på samma grundbudskap, men finns i olika längd, på svenska respektive engelska samt i liggande och stående format. Vid frågor om filmerna eller behov av att få filmfiler, vänligen kontakta info@tobaksfakta.se  

Svenska, format 9:16, längd 1,18 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/2IAgEclYaTE

Svenska, format 16:9, längd 1,18 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/ItKz0hieTuM

Svenska, format 16:9, längd 0,29 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/H2rr9RAyYFc

Engelska, format 16:9, längd 1,18 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/HHfJXVBz49E

Engelska, format 9:16, längd 1,18 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/Tkr96nl9f0Y

Engelska, format 16:9, 0,30 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/06VDLYU3Cu0

Vad vill du veta mer om?