All Posts By

Redaktionen

Filmer om tobak och nikotin

By Material att använda

Här finns filmer som kan användas i det tobakspreventiva arbetet. Det finns en allmän film som lyfter problemet med barn och tobak-och nikotin, och animerade filmer om vitt snus, nikotin, tobak och miljö samt rökning. Några av filmerna finns i olika längder och på flera språk. Det går också att få filmerna som fil. Kontakta info@tobaksfakta.se så får ni filerna via mail.

 

KAMPANJFILM – Hjälp barn att säga nej (om problemet med tobak och nikotin)
Finns på svenska och engelska

Svenska, format 16:9, LÄNK till filmen: https://youtu.be/4CJobSoxiBI

Engelska, format 16:9 LÄNK till filmen: https://youtu.be/Mnnt9jbvJgA

 

OM NIKOTIN
– Finns på svenska format 9: 6 och 16:9 och engelska, format 16:9, längd 1,38 min

Svenska, format 9:16 LÄNK till filmen: https://youtu.be/TS3y0nIeYrQ

Svenska, format 16:9, LÄNK till filmen: https://youtu.be/TS3y0nIeYrQ

Engelska, LÄNK till filmen: https://youtu.be/lAyhaPsRy7g

 

 

OM VITT SNUS
Finns på svenska och engelska, lång och kort version, format 9:16 och 16:9

Svenska, format 9:16, längd 1,18 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/2IAgEclYaTE

Svenska, format 16:9, längd 1,18 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/ItKz0hieTuM

Svenska, format 16:9, längd 0,29 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/H2rr9RAyYFc

Engelska, format 16:9, längd 1,18 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/HHfJXVBz49E

Engelska, format 9:16, längd 1,18 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/Tkr96nl9f0Y

Engelska, format 16:9, 0,30 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/06VDLYU3Cu0

 

NIKOTINPRODUKTERS PÅVERKAN PÅ MILJÖN
Finns på svenska, engelska, spanska och arabiska, format 9:16

Svenska, längd 1,27 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/vWL-8_td5TM

Engelska, längd 1,40 min, LÄNK till film: https://youtu.be/4Naju-n8pRs

Spanska, längd 1,44 min, LÄNK till film: https://youtu.be/Lqt1qC5_UUk

Arabiska, längd 1,39 min, LÄNK till film: https://youtu.be/kMm8j9YvMwo

 

OM RÖKNING
Fera filmer, finns enbart på svenska

Längd 1,08 min, LÄNK till film: https://youtu.be/PiXXBhXPkZM

Längd 1,06, LÄNK till film: https://youtu.be/SpsPNdSj0Cs

 

KOREOGRAFI FÖR FLASHMOB MOT NIKOTINBEROENDE
För att lyfta tobaksfrågan på ett lättsamt sätt

På Tobaksfria dagen 2022 lyftes, på ett annorlunda sätt, behovet av att hjälpa barn att säga nej till tobak- och nikotinbruk. Barn skapade en flashmob på flera håll i landet till en koreografi skapad av  Tik Tok-duon Nino & Julia. Dansen framfördes också av barn på Gotland under Almedalsveckan. Koreografin kan användas inom ungdomsverksamheter, till exempel i skolor eller på ungdomsgårdar.

Länk till koreografin
Länk till Tutorial på Tik Tok

Vad vill du veta mer om?

Affischer för skolor och andra ungdomsverksamheter

By Material att använda

Här finns affischer att använda i till exempel skolor eller på ungdomsgårdar, eller i andra verksamheter där barn är. Budskapen är framtagna för att få barn och unga att reflektera över tobak-och nikotinprodukter. Nedan ser du alla affischer (ej klickbara) och här laddar du ned dem i PDF-format.

 

 

 

 

 

 

 

Vad vill du veta mer om?

Presentation om nya nikotinprodukter för föräldramöten

By Material att använda

Många föräldrar vill veta mer om vitt snus och e-cigaretter, och hur de ska prata med sina barn för att hjälpa de att stå emot reklam på sociala medie och säga nej till grupptryck från vänner.  Här finns en presentation att använda på föräldramöten i till exempel skol- eller idrottsverksamhet, på ungdomsgårdar eller i andra sammanhang där föräldrar samlas på möten. 

Innehållet syftar till att ge vuxna en snabb överblick över nya nikotinprodukter, samt tips på hur man kan prata med sina barn om tobak-och nikotin. Samtalsstödet tar mellan 5-10 minuter att gå igenom och lyfter kortfattat hur nya nikotinprodukter ser ut, statistik som visar att allt fler barn använder dessa, svårigheter för föräldrar, samt länk till samtalsstödet för föräldrar.   Här finns presentationen att ladda ned i PDF-format.

Här finns också länk till samtalsstöd för föräldrar som vill prata med sina barn.

 

 

 

 

 

Vad vill du veta mer om?

Vitt snus, puffbars och smaker som lockar

By Information

Det vita snuset och puffbars har blivit allt mer populärt bland ungdomar och är för många av dem en inkörsport till ett helt onödigt nikotinberoende. Lockande smaker lurar unga att tro att produkten är ofarlig, men den är lika beroendeframkallande som alla andra tobaksprodukter.

Vitt snus, som av tobaksindustrin kallas tobaksfritt snus eller nikotinportioner/påsar, är en relativt ny produkt som började säljas i Sverige 2016. Sedan dess har både utbud och efterfrågan ökat drastiskt. Idag har i princip alla stora tobaksföretag lanserat sina egna varumärken, såsom Zyn av Swedish Match, Lyft av British American Tobacco, och Nordic Spirit av Japan Tobacco International. Produkten har blivit alltmer populär, inte minst bland barn och ungdomar. Andelen unga mellan 14-18 år som har använt vitt snus ökade från sju till hela 19 procent mellan 2019 och 2020.

Tobaksföretag marknadsför ofta vitt snus som tobaksfritt – trots att produkten innehåller höga doser nikotin som utvinns ur tobak. Detta är en strategi som företagen har utnyttjat för att framställa produkten som mindre skadlig, och för att kringgå lagen som reglerar tobaksprodukter.

Genom att påstå att produkterna är fria från tobak, och ta bort den bruna färgen samt oftast smaken av tobak, har företagen tidigare undkommit tobakslagens alla regler gällande exempelvis marknadsföring, försäljning, skatt och åldersgräns. De har därför kunnat locka konsumenter, även unga under 18 år, genom attraktiv design, tilltalande smaktillsatser, och reklam. Sedan 2022 gäller samma åldersgräns som för andra nikotinprodukter (18 år), men fortfarande spenderar stora tobaksföretag miljonbelopp på att sponsra kända profiler för att marknadsföra vitt snus i sociala medier, och i en undersökning om ungas attityder till tobak 2020 svarade över en femtedel av unga i 14-18 års ålder att de ofta ser reklam för tobaks- och nikotinprodukter. 65 procent svarade att de tror att unga testar nya nikotinprodukter för att de verkar mindre farliga än traditionella tobaksprodukter. En stor del uppgav också att unga lockas att vilja testa på grund av att produkterna förekommer i populärkultur. De uppgav också att de lockande smaksättningarna  har stor betydelse. Många unga beskriver det som att ”nästan alla använder det” och att det är lätt att få tag på, billigt och ”superfräscht” med goda smaker som hallon-lakrits, hubba-bubba eller cappuccino.

Vitt snus, likt övriga tobaks- och nikotinprodukter, är mycket beroendeframkallande och medför en lång rad allvarliga hälsorisker. SBU:s rapport Samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning, har dessutom fastslagit att personer som använder snus eller e-cigaretter också oftare börjar röka traditionella cigaretter, jämfört med personer som inte använder tobak eller nikotin.

Här finns mer

Film om vitt snus
Infoblad om nya nikotinprodukter – A Non Smoking Generation

Artiklar:
Lagarna som behövs för att skydda barn
Godis- och fruktsmaker lockar barn att använda nikotin
Tobaksbolag satsar 12 miljarder för att nå nya kunder

Rapporter:
Novusrapport 2020 – Tobak i ny förpackning
Rapport – hur tobak porträtteras i media
SBU:s rapport

Vad vill du veta mer om?

Samtalsmaterial för föräldrar som vill prata med sitt barn om tobak och nikotin

By Material att använda

Här finns fakta för dig som vill stötta ditt barn att säga nej till alla former av tobak och nikotin. Varvat med kunskap finns också reflektionsfrågor som du kan lyfta med ditt barn. Tanken är att frågorna ska bidra till ett viktigt samtal om nikotinberoende, och alla former av nikotinprodukter. Målet är att ditt barn ska hitta sin egen inre motivation att säga nej och bli bättre rustad att stå emot grupptryck. 

Tobaksindustrin har i över 100 år strävat efter att tjäna pengar på att få unga människor att bli beroende av nikotin, och de har en mängd väl utvecklade strategier som syftar till att locka ditt barn att prova tobak och nikotin. Som du säkert vet får ditt barn inga hälsovinster eller ekonomiska vinster av ett beroende. Snarare har det många negativa konsekvenser, både på kort och lång sikt. Det är inte säkert att ditt barn inser det och därför är det viktigt att du hjälper hen att reflektera kring det. 

Kort fakta om tobaksbruk
Tobak handlar inte längre bara om cigaretter och brunt snus utan också e-cigaretter, puffbars, och vitt snus (eller så kallade nikotinpåsar). Det kommer hela tiden ut nya produkter på marknaden. Gemensamt för alla produkterna är att de innehåller nikotin som är starkt beroendeframkallande.

Nästan alla vuxna som är beroende blev det när de var tonåringar. Om du kan hjälpa ditt barn att avstå från tobak och nikotin fram till hen fyller 20 år innebär det alltså en minskad risk för beroende i vuxenlivet. Det är en stor vinst för ditt barn, både ekonomiskt och hälsomässigt.

Kort fakta om nikotin
Den senaste forskningen visar att användande av nikotin under tonåren eller i tidig vuxenålder bygger om och skapar kvarstående förändringar i hjärnan. Det beror på att
hjärnan inte har hunnit bli färdigutvecklad och därför är mer känslig för nikotin.

Nikotinbruk påverkar barns koncentrations- och minnesförmåga negativt, och ökar risken för psykisk ohälsa. Barn och ungdomar som använder nikotinprodukter är också mer infektionskänsliga och får dessutom lättare huvudvärk och ont i magen. Det innebär att de får mer skolfrånvaro, vilket riskerar att påverka skolresultaten. Det har även visat sig att barn som är beroende av nikotin har lättare att börja med andra droger, som cannabis

Här kan du och ditt barn se en kort animerad film om nikotin (1,44 min) Reflektera om innehållet tillsammans. Lyft gärna specifikt att även produkter som kallas tobaksfria är fulla med nikotin – som är beroendeframkallande. 

Så lockas barn
Tobaksindustrin använder olika knep för att värva barn och det satsas enorma pengar på marknadsföring –  1 miljon dollar i timmen globalt. Det sker bland annat en massiv påverkan i sociala medier, som de flesta föräldrar inte vet om, och barn nås till exempel via sina konton på Tik Tok och Instagram. Där visar influencers, på uppdrag av tobaksbolagen, nya nikotinprodukter som barn blir nyfikna på. Dessa finns med tusentals lockande smaker, förpackningarna är snyggt designade med fina färger. Det är lätt för barn att beställa hem nya produkter, som puffbars, vitt snus och e-cigaretter, även om de är under 18 år. Leveranserna är antingen så neutrala att föräldrar inte reagerar eller så hämtar barnen ut dem via postombud. Som förälder är det oerhört svårt att ha en överblick över vad barnen ser, och gör.

Fråga dina barn hur ofta de ser olika nikotin- och tobaksprodukter i sina sociala medier, hur de framställs och hur de (eller deras kompisar) påverkas av det.​ Visa att du förstår att det kan vara lätt att missa att produkterna är farliga – eftersom de är så färgglada och smaksatta med samma typer av smaker som t ex godis. Som exempel kan du visa en animerad film om vitt snus. Hjälp sedan ditt barn att reflektera över hur hen kan göra för att påminna sig om hur viktigt det är att säga nej. 

Grupptryck
Du som förälder/vårdnadshavare är ett viktigt stöd för att ditt barn ska klara av att säga nej. För det är ingen lätt sak. Grupptrycket bland barn är stort och när man vill passa in är det lätt att ge efter. Tobak har i många år använts av tonåringar som en markör för att de börjar bli vuxna. Förr var det ”coolt” att röka, nu är det många unga som tycker att det är coolt att också använda snus och e-cigaretter. Och även om man själv inte tycker det kanske ens kompisar gör det. Risken är stor att ditt barn börjar för att någon i skolan bjuder på nikotinprodukter. 

Prata med ditt barn om grupptryck​​. Berätta gärna om du själv har något minne från din tonårstid. Det spelar ingen roll om du föll för grupptrycket eller om du klarade av att stå emot. Alla erfarenheter är givande för ditt barn att prata om. Gör gärna rollspel där ditt barn får öva på att säga nej när du spelar en kompis som försöker bjuda.

Ta stöd av andra föräldrar
Att vara förälder är fantastiskt, men det är också svårt. Tonårsperioden kan vara lite extra knepig. Barnen blir mer självständiga och du som förälder/vårdnadshavare får mindre insyn i barnens privata sfär. Man har inte längre några naturliga mötesplatser där man träffar andra föräldrar och det kan ibland kännas ensamt att hantera alla frågor som dyker upp. Ta gärna kontakt med några andra föräldrar, mammor och pappor till kompisar till dina barn, och prata om hur ni kan hjälpas åt för att förhindra att era barn blir beroende. Du kan också lyfta frågan på skolans föräldramöten. Och du, berätta att du gjort det för dina barn. Kanske visar ditt barn en viss irritation, men kom ihåg att innerst inne blir barn glada när de märker att föräldrarna engagerar sig. 

Alla barn är olika. Dock visar forskning att det är effektivt att förbjuda sitt barn att använda tobak. Du behöver dock inte börja i den änden, utan kan istället först fråga ditt barn hur du på bästa sätt kan agera för att hjälpa hen att inte bli beroende. Efter att ni pratat om det kan du säga att du, av omtanke, även förbjuder ditt barn att använda tobak. 

Våga vara jobbig
Det går aldrig att veta när just ditt barn kommer att exponeras för tobak och nikotin i sina sociala medier, eller bli pressad att prova av kompisar. Därför är det bra om du lyfter frågan om tobak och nikotin regelbundet. Även du som själv brukar kan göra det. Kanske kommer ditt barn att ifrågasätta varför du försöker hjälpa hen att säga nej, när du själv snusar eller röker. Du kan då förklara att du vet hur det är att vara nikotinist, och inte vill att ditt barn också ska bli det. Fundera också på hur du pratar om tobak- och nikotinprodukter när dina barn är i närheten. Om du lyfter snus som något ofarligt ökar risken att ditt barn också börjar. ​​

Fler argument som kan motivera din tonåring
Det kan hända att ditt barn inte bryr sig om hur ett nikotinberoende skulle påverka hälsan. Men då finns det flera andra saker att prata om. Ett argument som kan motivera din tonåring att avstå är att det är vanligt att barn utnyttjas i tobaksproduktionen. Det är faktiskt så hemskt att många barn varje år dör på grund av att de blivit förgiftade av nikotin och bekämpningsmedel på tobaksfälten. Ett annat argument som kan ta skruv är att alla tobaksprodukter skadar miljön. 

Här kan du och ditt barn se en kort animerad film om hur tobak skadar miljön (1,26 min) Reflektera om innehållet tillsammans.

Om ditt barn inte tar till sig ovanstående argument kan du prova att lyfta tobak- och nikotinbruk ur ett ekonomiskt perspektiv:

En tonåring som snusar en dosa vitt snus om dagen gör av med ungefär 1000 kronor i månaden på sitt nikotinberoende. Fråga din tonåring vad hen hellre skulle vilja göra för de pengarna.


Förhoppningsvis har faktan och reflektionsfrågorna ovan hjälpt dig och ditt barn att ha ett konstruktivt och givande samtal. Om det under samtalet visat sig att ditt barn redan använder någon form av tobak-eller nikotinprodukt finns det hjälp att få för att sluta.

Läs om att sluta snusa på UMO 
Läs mer om att sluta röka på UMO

Ditt ban kan få stöd att sluta från skolsköterskan, ungdomsmottagning eller  vårdcentral. Ni kan också ringa till Sluta-röka-linjen på telefonnummer 020-840000.Skriv på för att öka skyddet för barnen

Det här stödmaterialet är framtaget inom ramen för kampanjen Lagar för alla barns framtid. Kampanjen syftar till att påverka svenska politiker att lagstifta för att skydda barn mot beroende och därmed hjälpa dem att säga nej. Du kan vara med och påverka tobakspolitiken genom att skriva på ett upprop. Läs mer och skriv på här! Här finns mer information för dig som vill veta mer:
Louise Adermark, forskare, berättar om hur nikotin bygger om hjärnan.
Magnus Lundbäck, forskare, berättar om nikotinets effekter på hälsan.
Linnéa Hedman, forskare, berättar om e-cigaretter och hälsoeffekter
Artikel om nikotin ur temaserien Tobaksindustrin bakom masken

Källor:
Mer fakta om nikotin
Nikotinet bygger om hjärnan 

Vad vill du veta mer om?

Animerade filmer om
nikotin och tobakens miljöpåverkan

By Uncategorized

Här finns tre animerade filmer som ger nya perspektiv på tobaksprodukter och nikotinberoende. Visa gärna dina vänner filmerna. Att bidra till att någon du känner avstår från tobak-och nikotinprodukter är att vara en bra kompis. För grupptrycket är en stor anledning till att många börjar. Och ett beroende är bara dyrt och onödigt i längden. 

 

 

 

Om du är beroende av nikotin
Om du redan använder nikotinproudukter och vill sluta kan du få stöd från skolsköterskan, ungdomsmottagning eller  vårdcentral/hälsocentral. Du kan också ringa till Sluta-röka-linjen på telefonnummer 020-840000.

Läs om att sluta snusa på UMO 
Läs mer om att sluta röka på UMO

Källor:
Mer fakta om nikotin
Nikotinet bygger om hjärnan 

Vad vill du veta mer om?

Prata med ditt barn om tobak och nikotin

By Information

Här finns fakta för dig som vill stötta ditt barn att säga nej till alla former av tobak och nikotin. Varvat med kunskap finns också reflektionsfrågor som du kan lyfta med ditt barn. Tanken är att frågorna ska bidra till ett viktigt samtal om nikotinberoende, och alla former av nikotinprodukter. Målet är att ditt barn ska hitta sin egen inre motivation att säga nej och bli bättre rustad att stå emot grupptryck. 

Tobaksindustrin har i över 100 år strävat efter att tjäna pengar på att få unga människor att bli beroende av nikotin, och de har en mängd väl utvecklade strategier som syftar till att locka ditt barn att prova tobak och nikotin. Som du säkert vet får ditt barn inga hälsovinster eller ekonomiska vinster av ett beroende. Snarare har det många negativa konsekvenser, både på kort och lång sikt. Det är inte säkert att ditt barn inser det och därför är det viktigt att du hjälper hen att reflektera kring det. 

Kort fakta om tobaksbruk
Tobak handlar inte längre bara om cigaretter och brunt snus utan också e-cigaretter, puffbars, och vitt snus (eller så kallade nikotinpåsar). Det kommer hela tiden ut nya produkter på marknaden. Gemensamt för alla produkterna är att de innehåller nikotin som är starkt beroendeframkallande.

Nästan alla vuxna som är beroende blev det när de var tonåringar. Om du kan hjälpa ditt barn att avstå från tobak och nikotin fram till hen fyller 20 år innebär det alltså en minskad risk för beroende i vuxenlivet. Det är en stor vinst för ditt barn, både ekonomiskt och hälsomässigt.

Kort fakta om nikotin
Den senaste forskningen visar att användande av nikotin under tonåren eller i tidig vuxenålder bygger om och skapar kvarstående förändringar i hjärnan. Det beror på att
hjärnan inte har hunnit bli färdigutvecklad och därför är mer känslig för nikotin.

Nikotinbruk påverkar barns koncentrations- och minnesförmåga negativt, och ökar risken för psykisk ohälsa. Barn och ungdomar som använder nikotinprodukter är också mer infektionskänsliga och får dessutom lättare huvudvärk och ont i magen. Det innebär att de får mer skolfrånvaro, vilket riskerar att påverka skolresultaten. Det har även visat sig att barn som är beroende av nikotin har lättare att börja med andra droger, som cannabis

Här kan du och ditt barn se en kort animerad film om nikotin (1,44 min) Reflektera om innehållet tillsammans. Lyft gärna specifikt att även produkter som kallas tobaksfria är fulla med nikotin – som är beroendeframkallande. 

Så lockas barn
Tobaksindustrin använder olika knep för att värva barn och det satsas enorma pengar på marknadsföring –  1 miljon dollar i timmen globalt. Det sker bland annat en massiv påverkan i sociala medier, som de flesta föräldrar inte vet om, och barn nås till exempel via sina konton på Tik Tok och Instagram. Där visar influencers, på uppdrag av tobaksbolagen, nya nikotinprodukter som barn blir nyfikna på. Dessa finns med tusentals lockande smaker, förpackningarna är snyggt designade med fina färger. Det är lätt för barn att beställa hem nya produkter, som puffbars, vitt snus och e-cigaretter, även om de är under 18 år. Leveranserna är antingen så neutrala att föräldrar inte reagerar eller så hämtar barnen ut dem via postombud. Som förälder är det oerhört svårt att ha en överblick över vad barnen ser, och gör.

Fråga dina barn hur ofta de ser olika nikotin- och tobaksprodukter i sina sociala medier, hur de framställs och hur de (eller deras kompisar) påverkas av det.​ Visa att du förstår att det kan vara lätt att missa att produkterna är farliga – eftersom de är så färgglada och smaksatta med samma typer av smaker som t ex godis – men hjälp ditt barn att reflektera över hur hen kan göra för att påminna sig om hur viktigt det är att säga nej. 

Grupptryck
Du som förälder/vårdnadshavare är ett viktigt stöd för att ditt barn ska klara av att säga nej. För det är ingen lätt sak. Grupptrycket bland barn är stort och när man vill passa in är det lätt att ge efter. Tobak har i många år använts av tonåringar som en markör för att de börjar bli vuxna. Förr var det ”coolt” att röka, nu är det många unga som tycker att det är coolt att också använda snus och e-cigaretter. Och även om man själv inte tycker det kanske ens kompisar gör det. Risken är stor att ditt barn börjar för att någon i skolan bjuder på nikotinprodukter. 

Prata med ditt barn om grupptryck​​. Berätta gärna om du själv har något minne från din tonårstid. Det spelar ingen roll om du föll för grupptrycket eller om du klarade av att stå emot. Alla erfarenheter är givande för ditt barn att prata om. Gör gärna rollspel där ditt barn får öva på att säga nej när du spelar en kompis som försöker bjuda.

Ta stöd av andra föräldrar
Att vara förälder är fantastiskt, men det är också svårt. Tonårsperioden kan vara lite extra knepig. Barnen blir mer självständiga och du som förälder/vårdnadshavare får mindre insyn i barnens privata sfär. Man har inte längre några naturliga mötesplatser där man träffar andra föräldrar och det kan ibland kännas ensamt att hantera alla frågor som dyker upp. Ta gärna kontakt med några andra föräldrar, mammor och pappor till kompisar till dina barn, och prata om hur ni kan hjälpas åt för att förhindra att era barn blir beroende. Du kan också lyfta frågan på skolans föräldramöten. Och du, berätta att du gjort det för dina barn. Kanske visar ditt barn en viss irritation, men kom ihåg att innerst inne blir barn glada när de märker att föräldrarna engagerar sig. 

Alla barn är olika. Dock visar forskning att det är effektivt att förbjuda sitt barn att använda tobak. Du behöver dock inte börja i den änden, utan kan istället först fråga ditt barn hur du på bästa sätt kan agera för att hjälpa hen att inte bli beroende. Efter att ni pratat om det kan du säga att du, av omtanke, även förbjuder ditt barn att använda tobak. 

Våga vara jobbig
Det går aldrig att veta när just ditt barn kommer att exponeras för tobak och nikotin i sina sociala medier, eller bli pressad att prova av kompisar. Därför är det bra om du lyfter frågan om tobak och nikotin regelbundet. Även du som själv brukar kan göra det. Kanske kommer ditt barn att ifrågasätta varför du försöker hjälpa hen att säga nej, när du själv snusar eller röker. Du kan då förklara att du vet hur det är att vara nikotinist, och inte vill att ditt barn också ska bli det. Fundera också på hur du pratar om tobak- och nikotinprodukter när dina barn är i närheten. Om du lyfter snus som något ofarligt ökar risken att ditt barn också börjar. ​​

Fler argument som kan motivera din tonåring
Det kan hända att ditt barn inte bryr sig om hur ett nikotinberoende skulle påverka hälsan. Men då finns det flera andra saker att prata om. Ett argument som kan motivera din tonåring att avstå är att det är vanligt att barn utnyttjas i tobaksproduktionen. Det är faktiskt så hemskt att många barn varje år dör på grund av att de blivit förgiftade av nikotin och bekämpningsmedel på tobaksfälten. Ett annat argument som kan ta skruv är att alla tobaksprodukter skadar miljön. 

Här kan du och ditt barn se en kort animerad film om hur tobak skadar miljön (1,26 min) Reflektera om innehållet tillsammans.

Om ditt barn inte tar till sig ovanstående argument kan du prova att lyfta tobak- och nikotinbruk ur ett ekonomiskt perspektiv:

En tonåring som snusar en dosa vitt snus om dagen gör av med ungefär 1000 kronor i månaden på sitt nikotinberoende. Fråga din tonåring vad hen hellre skulle vilja göra för de pengarna.


Förhoppningsvis har faktan och reflektionsfrågorna ovan hjälpt dig och ditt barn att ha ett konstruktivt och givande samtal. Om det under samtalet visat sig att ditt barn redan använder någon form av tobak-eller nikotinprodukt finns det hjälp att få för att sluta.

Läs om att sluta snusa på UMO 
Läs mer om att sluta röka på UMO

Ditt ban kan få stöd att sluta från skolsköterskan, ungdomsmottagning eller  vårdcentral. Ni kan också ringa till Sluta-röka-linjen på telefonnummer 020-840000.Skriv på för att öka skyddet för barnen

Det här stödmaterialet är framtaget inom ramen för kampanjen Lagar för alla barns framtid. Kampanjen syftar till att påverka svenska politiker att lagstifta för att skydda barn mot beroende och därmed hjälpa dem att säga nej. Du kan vara med och påverka tobakspolitiken genom att skriva på ett upprop. Läs mer och skriv på här! Här finns mer information för dig som vill veta mer:
Louise Adermark, forskare, berättar om hur nikotin bygger om hjärnan.
Magnus Lundbäck, forskare, berättar om nikotinets effekter på hälsan.
Linnéa Hedman, forskare, berättar om e-cigaretter och hälsoeffekter
Artikel om nikotin ur temaserien Tobaksindustrin bakom masken

Källor:
Mer fakta om nikotin
Nikotinet bygger om hjärnan 

Vad vill du veta mer om?

Därför är tobaksfrågan politiskt viktig

By Politiker

Det finns en utbredd uppfattning om att tobak inte är ett problem i Sverige längre, men faktum är att över 30 procent av svenska ungdomar använder någon form av tobak- eller nikotinprodukt innan de har tagit studenten. Utöver allvarliga skador på hälsan, kostar tobaksbruk samhället miljarder varje år och påverkar miljön kraftigt. Genom viktiga tobakspolitiska beslut kan du som politiker förhindra detta – och samtidigt främja en social, ekonomisk samt ekologisk hållbar utveckling.

Sverige ratificerade Världshälsoorganisationens tobakskonvention (WHO FCTC) redan 2005. Fortfarande finns en rad rekommenderade åtgärder som inte genomförts för att fortsätta minska och förebygga tobaksbruket. Tobaksbruk i alla dess former innebär allvarliga hälsorisker och en ekonomisk börda för individen, men utgör också en enorm belastning för det svenska samhället.

Trots att rökningen bland vuxna är relativt låg kostar dess skador, i form av sjukvårdskostnader och produktionsbortfall, cirka 30 miljarder kronor för det svenska samhället varje år. Tobaksbrukets totala kostnader är dock avsevärt högre än så, då denna siffra inte omfattar kostnader för skador från övriga tobaksprodukter eller tobaksrelaterade miljöproblem. Tobaksskatten uppgår endast till cirka 12 miljarder kronor per år och kan aldrig kompensera för alla negativa effekter.

Tobak är inte heller enbart en fråga om hälsa och ekonomi, utan också om miljö. Världen står inför stora globala utmaningar för att bekämpa klimatförändringarna och säkerställa en hållbar utveckling för kommande generationer. Vad många inte vet är att tobaksindustrin är en av världens mest ohållbara industrier, som ger upphov till en lång rad miljö- och klimatproblem genom hela produktionskedjan. Massiv skogsavverkning, förgiftade marker och vattendrag, samt enorma volymer avfall är bara några exempel. Tobaksindustrins totala klimatpåverkan är nästan dubbelt så stor som hela Sveriges.

Se kortfilm om tobakens miljöpåverkan

Förra året blev FN:s barnkonvention svensk lag, vilket innebär att samtliga politiska beslut som berör barn ska fattas med hänsyn till barnens bästa. Barns rättigheter ska vara högsta prioritet och vägledande i tobakspolitiken. Nästan alla som använder tobak börjar som barn, vilket gör barn till tobaksindustrins främsta målgrupp. Du kan i din roll som politiker bidra till att skydda barn från att lockas in ett skadligt nikotinberoende – som direkt strider mot deras rätt till liv, hälsa och utveckling.

Att fatta beslut som förbättrar folkhälsan, samhällsekonomin och miljön är ditt ansvar som politiker, och tobakspolitiken är ett viktigt samt effektivt verktyg. Införandet av #Lagarförallabarnsframtid är en vinst för allt och alla – utom tobaksindustrin.

Läs mer om varför det är så viktigt att skydda barn mot nikotin och om den nya produkterna som lockar barn.

Vad vill du veta mer om?

Tobakskonventionen – ett stöd i det tobakspolitiska arbetet

By Politiker

Tobakskonventionen är som en verktygslåda med en mängd tobaksförebyggande åtgärder grundade på forskning och erfarenhet. Den är ett viktigt stöd för politiker som vill påverka. 

Tobaksonventionens fulla namn är WHO Framework convention on Tobacco Control, på svenska Världshälsoorganisatonens ramkonvention om tobakskontroll. Parterna är överens om ett bestämt mål samt om en ram för de insatser och strategier som ska genomföras för att nå målet. Artiklarna i konventionen lämnar stort utrymme att formulera sina egna lagar och insatser på det sätt som passar det egna landet bäst.

Konventionen innehåller 38 artiklar. Till många av dessa finns även riktlinjer som mer i detalj beskriver hur artiklarna ska förverkligas utifrån forskning och erfarenhet. Artiklarna handlar bland annat om möjlighet till tobaksanvänjning, tydliga hälsovarningar, skatte- och prispolitik som ger höga och stigande tobakspriser, reglering av tobaks produkters innehåll, lagar om rökfria miljöer samt förbud mot marknadsföring.

Tobakskonventionen trädde i kraft 2005 och samma år ratificerade Sverige den. Våren 2021 har 182 länder ratificerat den. Det innebär att konventionen berör 90 procent av jordens befolkning.

Ändrat fokus
Tobakskonventionen har förändrat mångas sätt att se på tobaksfrågan. Tidigare betraktades tobaksbruk ofta som följden av dåliga val av enskilda och samhällsdiskussionen inriktades på hur tobaksanvändares livsstil kunde förändras. Tobakskonventionen har förtydligat att tobaksfrågan i stället framför allt är en politisk fråga. Fokus har flyttats till samhällets ansvar att underlätta för medborgarna att vara tobaksfria. Tobakskonventionen lyfter också tydligt fram tobaksindustrins – ofta hemliga – strategier för att påverka tobakspolitiken. Strategier som används för att få tobaksanvändningen i världen att fortsätta.

Tobak hotar hållbar utveckling
Tack vare tobakskonventionen har tobaksfrågan även fått en mer framskjuten plats i det internationella arbetet för global hälsa, hållbarhet och mänskliga rättigheter. FN:s samtliga 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030 kan exempelvis kopplas till arbetet med att genomföra tobakskonventionen. Detta eftersom tobaksbruket och tobaksproduktionen leder till enorma skador på människor och miljö, orsakar stora samhällskostnader och på så vis hindrar socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

Tobakskonventionen och barnets rättigheter
När det gäller barnets rättigheter, talar tobakskonventionen och barnkonventionen samma språk. Tobakskonventionens målsättning är att skydda ”nuvarande och kommande generationer” mot tobaksskador och barnkonventionen föreskriver att länderna ska erkänna barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa. Samhället har ansvar att skydda barnen mot industrins försök att rekrytera framtida tobakskonsumenter.

Läs mer på WHOs sida för Tobakskonventionen

Vad vill du veta mer om?

Artikel 5:3
Tobaksindustrin ska hållas utanför folkhälsopolitiken

By Politiker

Du som politiker ska noga överväga innan du träffar representanter från för tobaksindustrin. Det är en del av tobakskonventionen som Sverige förbundit sig att följa.   

I tobakskonventionen artikel 5.3 står det att länderna ska agera för att skydda folkhälsopolitiken från kommersiella och andra intressen inom tobaksindustrin, när det gäller frågor om tobakskontroll. Anledningen till denna hårda inställning är att tobaksindustrin under många år har haft en tydlig avsikt att undergräva regeringarnas folkhälsoarbete vad gäller tobak. Det förklaras i inledningen av riktlinjerna för artikel 5.3. För att underlätta förländerna att hålla avstånd finns fyra huvudprinciper att utgå ifrån.

 • Det finns en grundläggande och olösbar konflikt mellan tobaksindustrin och folkhälsans intressen.
 • Staten ska, när den har samröre med tobaksindustrin och de som främjar dess intressen, agera öppet och ansvarsfullt.
 • Staten ska fordra ett öppet och ansvarsfullt agerande av tobaksindustrin och de som främjar dess intressen.
 • Eftersom dess produkter är dödliga ska tobaksindustrin inte stimuleras att etablera eller driva sin verksamhet.

Med utgångspunkt i dessa fyra huvudprinciper finns sedan rekommendationer för vad länderna ska göra för att leva upp till konventionen. Punkt två i rekommendationerna riktar sig direkt till dig som politiker. Du ska noga överväga innan du träffar representanter för tobaksindustrin. Om det ändå blir ett möte ska det redovisas öppet, så att alla medborgare har möjlighet att ta del av det.

De åtta rekommendationerna:

 1. Öka medvetenheten om tobakens skadlighet och om tobaksindustrins inblandning i tobakspolitiken.
  Detta kräver kontinuerliga informations – och utbildningsinsatser
 2. Ha så lite som möjligt att göra med tobaksindustrin och redovisa samröret öppet
  Myndighetsföreträdare och beslutsfattare ska noga överväga innan de träffar representanter för tobaksindustrin. Om till exempel riksdagsmän har sådana möten ska de rapporteras offentligt.
 3. Säg nej till partnerskap och avtal med tobaksindustrin
  Detta betyder bland annat att myndigheter inte ska driva projekt tillsammans med tobaksbolag. Länderna ska heller inte ingå överenskommelser med tobaksbolag om exempelvis frivilliga begränsningar av marknadsföring eller liknande.
 4. Låt bli att skapa intressekonflikter för regeringens företrädare och anställda
  Exempelvis ministrar, statssekreterare och andra tjänstemän på departementen bör inte ha aktier i tobaksbolag. De bör heller inte kunna gå direkt från regeringsarbete till anställning i tobaksindustrin.
 5. Kräva öppen och korrekt information från tobaksindustrin
  Detta kan genomföras genom lagar om vilka uppgifter tobaksbolagen måste redovisa.
 6. Begränsa tobaksindustrins möjligheter att ägna sig åt aktiviteter som beskrivs som socialt ansvarstagande.
  Detta är viktigt eftersom tobaksbolag gärna satsa på sådana aktiviteter för att förbättra sitt rykte.
 7. Inte ge tobaksindustrin någon gynnad ställning.
  Varken inhemsk eller utländsk tobaksindustri får gynnas på något sätt, exempelvis genom undantag i tobakslagstiftningen.
 8. Behandla i förekommande fall statligt ägda tobaksbolag på samma sätt som privatägda.

Grundhållningen bör dock vara att staten inte ska ha ägarintressen i tobaksindustrin, genom exempelvis aktieinnehav.

Vad vill du veta mer om?