Category

Material att använda

Filmer om tobak och nikotin

By Material att använda

Här finns filmer som kan användas i det tobakspreventiva arbetet. Det finns en allmän film som lyfter problemet med barn och tobak-och nikotin, och animerade filmer om vitt snus, nikotin, tobak och miljö samt rökning. Några av filmerna finns i olika längder och på flera språk. Det går också att få filmerna som fil. Kontakta info@tobaksfakta.se så får ni filerna via mail.

 

KAMPANJFILM – Hjälp barn att säga nej (om problemet med tobak och nikotin)
Finns på svenska och engelska

Svenska, format 16:9, LÄNK till filmen: https://youtu.be/4CJobSoxiBI

Engelska, format 16:9 LÄNK till filmen: https://youtu.be/Mnnt9jbvJgA

 

OM NIKOTIN
– Finns på svenska format 9: 6 och 16:9 och engelska, format 16:9, längd 1,38 min

Svenska, format 9:16 LÄNK till filmen: https://youtu.be/TS3y0nIeYrQ

Svenska, format 16:9, LÄNK till filmen: https://youtu.be/TS3y0nIeYrQ

Engelska, LÄNK till filmen: https://youtu.be/lAyhaPsRy7g

 

 

OM VITT SNUS
Finns på svenska och engelska, lång och kort version, format 9:16 och 16:9

Svenska, format 9:16, längd 1,18 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/2IAgEclYaTE

Svenska, format 16:9, längd 1,18 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/ItKz0hieTuM

Svenska, format 16:9, längd 0,29 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/H2rr9RAyYFc

Engelska, format 16:9, längd 1,18 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/HHfJXVBz49E

Engelska, format 9:16, längd 1,18 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/Tkr96nl9f0Y

Engelska, format 16:9, 0,30 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/06VDLYU3Cu0

 

NIKOTINPRODUKTERS PÅVERKAN PÅ MILJÖN
Finns på svenska, engelska, spanska och arabiska, format 9:16

Svenska, längd 1,27 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/vWL-8_td5TM

Engelska, längd 1,40 min, LÄNK till film: https://youtu.be/4Naju-n8pRs

Spanska, längd 1,44 min, LÄNK till film: https://youtu.be/Lqt1qC5_UUk

Arabiska, längd 1,39 min, LÄNK till film: https://youtu.be/kMm8j9YvMwo

 

OM RÖKNING
Fera filmer, finns enbart på svenska

Längd 1,08 min, LÄNK till film: https://youtu.be/PiXXBhXPkZM

Längd 1,06, LÄNK till film: https://youtu.be/SpsPNdSj0Cs

 

KOREOGRAFI FÖR FLASHMOB MOT NIKOTINBEROENDE
För att lyfta tobaksfrågan på ett lättsamt sätt

På Tobaksfria dagen 2022 lyftes, på ett annorlunda sätt, behovet av att hjälpa barn att säga nej till tobak- och nikotinbruk. Barn skapade en flashmob på flera håll i landet till en koreografi skapad av  Tik Tok-duon Nino & Julia. Dansen framfördes också av barn på Gotland under Almedalsveckan. Koreografin kan användas inom ungdomsverksamheter, till exempel i skolor eller på ungdomsgårdar.

Länk till koreografin
Länk till Tutorial på Tik Tok

Vad vill du veta mer om?

Affischer för skolor och andra ungdomsverksamheter

By Material att använda

Här finns affischer att använda i till exempel skolor eller på ungdomsgårdar, eller i andra verksamheter där barn är. Budskapen är framtagna för att få barn och unga att reflektera över tobak-och nikotinprodukter. Nedan ser du alla affischer (ej klickbara) och här laddar du ned dem i PDF-format.

 

 

 

 

 

 

 

Vad vill du veta mer om?

Presentation om nya nikotinprodukter för föräldramöten

By Material att använda

Många föräldrar vill veta mer om vitt snus och e-cigaretter, och hur de ska prata med sina barn för att hjälpa de att stå emot reklam på sociala medie och säga nej till grupptryck från vänner.  Här finns en presentation att använda på föräldramöten i till exempel skol- eller idrottsverksamhet, på ungdomsgårdar eller i andra sammanhang där föräldrar samlas på möten. 

Innehållet syftar till att ge vuxna en snabb överblick över nya nikotinprodukter, samt tips på hur man kan prata med sina barn om tobak-och nikotin. Samtalsstödet tar mellan 5-10 minuter att gå igenom och lyfter kortfattat hur nya nikotinprodukter ser ut, statistik som visar att allt fler barn använder dessa, svårigheter för föräldrar, samt länk till samtalsstödet för föräldrar.   Här finns presentationen att ladda ned i PDF-format.

Här finns också länk till samtalsstöd för föräldrar som vill prata med sina barn.

 

 

 

 

 

Vad vill du veta mer om?

Samtalsmaterial för föräldrar som vill prata med sitt barn om tobak och nikotin

By Material att använda

Här finns fakta för dig som vill stötta ditt barn att säga nej till alla former av tobak och nikotin. Varvat med kunskap finns också reflektionsfrågor som du kan lyfta med ditt barn. Tanken är att frågorna ska bidra till ett viktigt samtal om nikotinberoende, och alla former av nikotinprodukter. Målet är att ditt barn ska hitta sin egen inre motivation att säga nej och bli bättre rustad att stå emot grupptryck. 

Tobaksindustrin har i över 100 år strävat efter att tjäna pengar på att få unga människor att bli beroende av nikotin, och de har en mängd väl utvecklade strategier som syftar till att locka ditt barn att prova tobak och nikotin. Som du säkert vet får ditt barn inga hälsovinster eller ekonomiska vinster av ett beroende. Snarare har det många negativa konsekvenser, både på kort och lång sikt. Det är inte säkert att ditt barn inser det och därför är det viktigt att du hjälper hen att reflektera kring det. 

Kort fakta om tobaksbruk
Tobak handlar inte längre bara om cigaretter och brunt snus utan också e-cigaretter, puffbars, och vitt snus (eller så kallade nikotinpåsar). Det kommer hela tiden ut nya produkter på marknaden. Gemensamt för alla produkterna är att de innehåller nikotin som är starkt beroendeframkallande.

Nästan alla vuxna som är beroende blev det när de var tonåringar. Om du kan hjälpa ditt barn att avstå från tobak och nikotin fram till hen fyller 20 år innebär det alltså en minskad risk för beroende i vuxenlivet. Det är en stor vinst för ditt barn, både ekonomiskt och hälsomässigt.

Kort fakta om nikotin
Den senaste forskningen visar att användande av nikotin under tonåren eller i tidig vuxenålder bygger om och skapar kvarstående förändringar i hjärnan. Det beror på att
hjärnan inte har hunnit bli färdigutvecklad och därför är mer känslig för nikotin.

Nikotinbruk påverkar barns koncentrations- och minnesförmåga negativt, och ökar risken för psykisk ohälsa. Barn och ungdomar som använder nikotinprodukter är också mer infektionskänsliga och får dessutom lättare huvudvärk och ont i magen. Det innebär att de får mer skolfrånvaro, vilket riskerar att påverka skolresultaten. Det har även visat sig att barn som är beroende av nikotin har lättare att börja med andra droger, som cannabis

Här kan du och ditt barn se en kort animerad film om nikotin (1,44 min) Reflektera om innehållet tillsammans. Lyft gärna specifikt att även produkter som kallas tobaksfria är fulla med nikotin – som är beroendeframkallande. 

Så lockas barn
Tobaksindustrin använder olika knep för att värva barn och det satsas enorma pengar på marknadsföring –  1 miljon dollar i timmen globalt. Det sker bland annat en massiv påverkan i sociala medier, som de flesta föräldrar inte vet om, och barn nås till exempel via sina konton på Tik Tok och Instagram. Där visar influencers, på uppdrag av tobaksbolagen, nya nikotinprodukter som barn blir nyfikna på. Dessa finns med tusentals lockande smaker, förpackningarna är snyggt designade med fina färger. Det är lätt för barn att beställa hem nya produkter, som puffbars, vitt snus och e-cigaretter, även om de är under 18 år. Leveranserna är antingen så neutrala att föräldrar inte reagerar eller så hämtar barnen ut dem via postombud. Som förälder är det oerhört svårt att ha en överblick över vad barnen ser, och gör.

Fråga dina barn hur ofta de ser olika nikotin- och tobaksprodukter i sina sociala medier, hur de framställs och hur de (eller deras kompisar) påverkas av det.​ Visa att du förstår att det kan vara lätt att missa att produkterna är farliga – eftersom de är så färgglada och smaksatta med samma typer av smaker som t ex godis. Som exempel kan du visa en animerad film om vitt snus. Hjälp sedan ditt barn att reflektera över hur hen kan göra för att påminna sig om hur viktigt det är att säga nej. 

Grupptryck
Du som förälder/vårdnadshavare är ett viktigt stöd för att ditt barn ska klara av att säga nej. För det är ingen lätt sak. Grupptrycket bland barn är stort och när man vill passa in är det lätt att ge efter. Tobak har i många år använts av tonåringar som en markör för att de börjar bli vuxna. Förr var det ”coolt” att röka, nu är det många unga som tycker att det är coolt att också använda snus och e-cigaretter. Och även om man själv inte tycker det kanske ens kompisar gör det. Risken är stor att ditt barn börjar för att någon i skolan bjuder på nikotinprodukter. 

Prata med ditt barn om grupptryck​​. Berätta gärna om du själv har något minne från din tonårstid. Det spelar ingen roll om du föll för grupptrycket eller om du klarade av att stå emot. Alla erfarenheter är givande för ditt barn att prata om. Gör gärna rollspel där ditt barn får öva på att säga nej när du spelar en kompis som försöker bjuda.

Ta stöd av andra föräldrar
Att vara förälder är fantastiskt, men det är också svårt. Tonårsperioden kan vara lite extra knepig. Barnen blir mer självständiga och du som förälder/vårdnadshavare får mindre insyn i barnens privata sfär. Man har inte längre några naturliga mötesplatser där man träffar andra föräldrar och det kan ibland kännas ensamt att hantera alla frågor som dyker upp. Ta gärna kontakt med några andra föräldrar, mammor och pappor till kompisar till dina barn, och prata om hur ni kan hjälpas åt för att förhindra att era barn blir beroende. Du kan också lyfta frågan på skolans föräldramöten. Och du, berätta att du gjort det för dina barn. Kanske visar ditt barn en viss irritation, men kom ihåg att innerst inne blir barn glada när de märker att föräldrarna engagerar sig. 

Alla barn är olika. Dock visar forskning att det är effektivt att förbjuda sitt barn att använda tobak. Du behöver dock inte börja i den änden, utan kan istället först fråga ditt barn hur du på bästa sätt kan agera för att hjälpa hen att inte bli beroende. Efter att ni pratat om det kan du säga att du, av omtanke, även förbjuder ditt barn att använda tobak. 

Våga vara jobbig
Det går aldrig att veta när just ditt barn kommer att exponeras för tobak och nikotin i sina sociala medier, eller bli pressad att prova av kompisar. Därför är det bra om du lyfter frågan om tobak och nikotin regelbundet. Även du som själv brukar kan göra det. Kanske kommer ditt barn att ifrågasätta varför du försöker hjälpa hen att säga nej, när du själv snusar eller röker. Du kan då förklara att du vet hur det är att vara nikotinist, och inte vill att ditt barn också ska bli det. Fundera också på hur du pratar om tobak- och nikotinprodukter när dina barn är i närheten. Om du lyfter snus som något ofarligt ökar risken att ditt barn också börjar. ​​

Fler argument som kan motivera din tonåring
Det kan hända att ditt barn inte bryr sig om hur ett nikotinberoende skulle påverka hälsan. Men då finns det flera andra saker att prata om. Ett argument som kan motivera din tonåring att avstå är att det är vanligt att barn utnyttjas i tobaksproduktionen. Det är faktiskt så hemskt att många barn varje år dör på grund av att de blivit förgiftade av nikotin och bekämpningsmedel på tobaksfälten. Ett annat argument som kan ta skruv är att alla tobaksprodukter skadar miljön. 

Här kan du och ditt barn se en kort animerad film om hur tobak skadar miljön (1,26 min) Reflektera om innehållet tillsammans.

Om ditt barn inte tar till sig ovanstående argument kan du prova att lyfta tobak- och nikotinbruk ur ett ekonomiskt perspektiv:

En tonåring som snusar en dosa vitt snus om dagen gör av med ungefär 1000 kronor i månaden på sitt nikotinberoende. Fråga din tonåring vad hen hellre skulle vilja göra för de pengarna.


Förhoppningsvis har faktan och reflektionsfrågorna ovan hjälpt dig och ditt barn att ha ett konstruktivt och givande samtal. Om det under samtalet visat sig att ditt barn redan använder någon form av tobak-eller nikotinprodukt finns det hjälp att få för att sluta.

Läs om att sluta snusa på UMO 
Läs mer om att sluta röka på UMO

Ditt ban kan få stöd att sluta från skolsköterskan, ungdomsmottagning eller  vårdcentral. Ni kan också ringa till Sluta-röka-linjen på telefonnummer 020-840000.Skriv på för att öka skyddet för barnen

Det här stödmaterialet är framtaget inom ramen för kampanjen Lagar för alla barns framtid. Kampanjen syftar till att påverka svenska politiker att lagstifta för att skydda barn mot beroende och därmed hjälpa dem att säga nej. Du kan vara med och påverka tobakspolitiken genom att skriva på ett upprop. Läs mer och skriv på här! Här finns mer information för dig som vill veta mer:
Louise Adermark, forskare, berättar om hur nikotin bygger om hjärnan.
Magnus Lundbäck, forskare, berättar om nikotinets effekter på hälsan.
Linnéa Hedman, forskare, berättar om e-cigaretter och hälsoeffekter
Artikel om nikotin ur temaserien Tobaksindustrin bakom masken

Källor:
Mer fakta om nikotin
Nikotinet bygger om hjärnan 

Vad vill du veta mer om?

Koreografi för flashmob
– för nikotinfria barn

By Material att använda

På Tobaksfria dagen 2022 dansade barn runt om i Sverige för att sätta fokus på ungas rätt att förbli fria från nikotinberoende – med budskapet att de vill förblir fria från beroende.  Dansen framfördes som en flashmob utifrån en koreografi som Tik Tok-duon Nino & Julia tagit fram.

Koreografin är fri för alla att använda som vill lyfta tobaksfrågan på ett lättsamt sätt med ungdomar i till exempel skolor eller ungdomsgårdar. Maila för mer info eller stöd att ordna en flashmob..

Se Nino och Julia utföra koreografin i sin helhet
Se tutorial på Tik Tok

Flashmob på Medborgarplatsen i Stockholm

Vad vill du veta mer om?