Tag

Tobaksfria snuset Archives - Lagar för alla barns framtid

Filmer om tobak och nikotin

By Material att använda

Här finns filmer som kan användas i det tobakspreventiva arbetet. Det finns en allmän film som lyfter problemet med barn och tobak-och nikotin, och animerade filmer om vitt snus, nikotin, tobak och miljö samt rökning. Några av filmerna finns i olika längder och på flera språk. Det går också att få filmerna som fil. Kontakta info@tobaksfakta.se så får ni filerna via mail.

 

KAMPANJFILM – Hjälp barn att säga nej (om problemet med tobak och nikotin)
Finns på svenska och engelska

Svenska, format 16:9, LÄNK till filmen: https://youtu.be/4CJobSoxiBI

Engelska, format 16:9 LÄNK till filmen: https://youtu.be/Mnnt9jbvJgA

 

OM NIKOTIN
– Finns på svenska format 9: 6 och 16:9 och engelska, format 16:9, längd 1,38 min

Svenska, format 9:16 LÄNK till filmen: https://youtu.be/TS3y0nIeYrQ

Svenska, format 16:9, LÄNK till filmen: https://youtu.be/TS3y0nIeYrQ

Engelska, LÄNK till filmen: https://youtu.be/lAyhaPsRy7g

 

 

OM VITT SNUS
Finns på svenska och engelska, lång och kort version, format 9:16 och 16:9

Svenska, format 9:16, längd 1,18 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/2IAgEclYaTE

Svenska, format 16:9, längd 1,18 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/ItKz0hieTuM

Svenska, format 16:9, längd 0,29 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/H2rr9RAyYFc

Engelska, format 16:9, längd 1,18 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/HHfJXVBz49E

Engelska, format 9:16, längd 1,18 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/Tkr96nl9f0Y

Engelska, format 16:9, 0,30 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/06VDLYU3Cu0

 

NIKOTINPRODUKTERS PÅVERKAN PÅ MILJÖN
Finns på svenska, engelska, spanska och arabiska, format 9:16

Svenska, längd 1,27 min, LÄNK till filmen: https://youtu.be/vWL-8_td5TM

Engelska, längd 1,40 min, LÄNK till film: https://youtu.be/4Naju-n8pRs

Spanska, längd 1,44 min, LÄNK till film: https://youtu.be/Lqt1qC5_UUk

Arabiska, längd 1,39 min, LÄNK till film: https://youtu.be/kMm8j9YvMwo

 

OM RÖKNING
Fera filmer, finns enbart på svenska

Längd 1,08 min, LÄNK till film: https://youtu.be/PiXXBhXPkZM

Längd 1,06, LÄNK till film: https://youtu.be/SpsPNdSj0Cs

 

KOREOGRAFI FÖR FLASHMOB MOT NIKOTINBEROENDE
För att lyfta tobaksfrågan på ett lättsamt sätt

På Tobaksfria dagen 2022 lyftes, på ett annorlunda sätt, behovet av att hjälpa barn att säga nej till tobak- och nikotinbruk. Barn skapade en flashmob på flera håll i landet till en koreografi skapad av  Tik Tok-duon Nino & Julia. Dansen framfördes också av barn på Gotland under Almedalsveckan. Koreografin kan användas inom ungdomsverksamheter, till exempel i skolor eller på ungdomsgårdar.

Länk till koreografin
Länk till Tutorial på Tik Tok

Vad vill du veta mer om?

Nikotin – därför är det farligare än du tror

By Information

Nikotin är ett ämne som utvinns ur tobaksplantan. Det används i insektsmedel och i tobaksprodukter som till exempel cigaretter, e-cigaretter och brunt och vitt snus. Nikotin är ett gift med kraftig påverkan på kroppen, och barnets hjärna är extra känslig. Dessutom blir barn snabbare beroende än vuxna. 

Rent nikotin är så giftigt att det är förbjudet. Om man får i sig 0,5- 1,0 g på en gång dör man. Cigaretter, snus och andra nikotinprodukter innehåller mycket mindre mängd nikotin än så, men ändå tillräckligt mycket för att man blir illamående eller till och med kräks första gångerna man använder det. Det är kroppens sätt att visa att nikotin är farligt. De flesta är i tonåren när de provar produkter som innehåller nikotin, och trots att kroppen reagerar negativt är det en hel del som ändå provar igen på grund av grupptryck, ofta i skolan. Efter ett tag utvecklas en tolerans mot nikotinet och obehaget klingar av. Då kan man under en period uppleva positiva effekter av nikotin, som att känna sig pigg till exempel.

Unga upplever dessa effekter starkare än vuxna, och de blir också snabbare beroende. Nikotin är ett starkt beroendeframkallande ämne, faktiskt starkare än kokain och heroin.  Man kan bli beroende efter att ha rökt eller snusat bara 5 – 6 gånger.

Statistik visar att en tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige är beroende av nikotin, och nästan alla blev det när de var tonåringar. 23 procent snusar dagligen och 7 procent röker.  Att vara beroende är kostsamt, man blir ofri i sin vardag av att alltid behöva se till att ha sitt nikotin inom räckhåll och dessutom påverkas hälsan negativt förr eller senare.

Ungefär 12 000 personer dör i Sverige varje år på grund av rökning. Det är nästan lika många som under coronapandemin. Det är inte lika känt att andra tobaksprodukter, som e-cigaretter och brunt och vitt snus, också har negativ påverkan på hälsan – bland annat eftersom de innehåller nikotin. Allt fler forskningsstudier visar hur nikotin skadar hjärt-och kärlsystemet, nervssystemet och hjärnan.  Nikotin riskerar till exempel att störa hjärnans utveckling från fosterstadiet fram till 25-årsåldern och det bygger om hjärnan på flera olika sätt. Användning riskerar att försämra minnesfunktion och koncentrationsförmåga och det finns också starka indikationer på att nikotinbruk kan förvärra olika psykiska diagnoser.

Det har gjorts mycket mer forskning på rökning än på nikotin, men i takt med att rökningen minskar och användning av andra nikotinprodukter ökar börjar också allt mer ljus riktas mot nikotinet. Tobaksindustrin kallar nikotin för njutningsmedel – en väg till avslappning och rekreation. Sett ur ett folkhälso- och barnrättsperspektiv är det istället tveklöst ett ämne som barn ska skyddas ifrån.

Läs gärna vidare om hur tobaksindustrin jobbar för att värva minderåriga som konsumenter och hur samhället kan hjälpa barnen att säga nej till alla former av nikotinprodukter och ja till ett liv fritt från beroende.

Filmer

Louise Adermark, forskare, berättar om hur nikotin bygger om hjärnan.
Magnus Lundbäck, forskare, berättar om nikotinets effekter på hälsan.
Linnéa Hedman, forskare, berättar om e-cigaretter och hälsoeffekter

Källor:
Mer fakta om nikotin
Nikotinet bygger om hjärnan 
Nikotinets betydelse har hamnat i skymundan

Vad vill du veta mer om?

Affischer för skolor och andra ungdomsverksamheter

By Material att använda

Här finns affischer att använda i till exempel skolor eller på ungdomsgårdar, eller i andra verksamheter där barn är. Budskapen är framtagna för att få barn och unga att reflektera över tobak-och nikotinprodukter. Nedan ser du alla affischer (ej klickbara) och här laddar du ned dem i PDF-format.

 

 

 

 

 

 

 

Vad vill du veta mer om?

Presentation om nya nikotinprodukter för föräldramöten

By Material att använda

Många föräldrar vill veta mer om vitt snus och e-cigaretter, och hur de ska prata med sina barn för att hjälpa de att stå emot reklam på sociala medie och säga nej till grupptryck från vänner.  Här finns en presentation att använda på föräldramöten i till exempel skol- eller idrottsverksamhet, på ungdomsgårdar eller i andra sammanhang där föräldrar samlas på möten. 

Innehållet syftar till att ge vuxna en snabb överblick över nya nikotinprodukter, samt tips på hur man kan prata med sina barn om tobak-och nikotin. Samtalsstödet tar mellan 5-10 minuter att gå igenom och lyfter kortfattat hur nya nikotinprodukter ser ut, statistik som visar att allt fler barn använder dessa, svårigheter för föräldrar, samt länk till samtalsstödet för föräldrar.   Här finns presentationen att ladda ned i PDF-format.

Här finns också länk till samtalsstöd för föräldrar som vill prata med sina barn.

 

 

 

 

 

Vad vill du veta mer om?

Vitt snus, puffbars och smaker som lockar

By Information

Det vita snuset och puffbars har blivit allt mer populärt bland ungdomar och är för många av dem en inkörsport till ett helt onödigt nikotinberoende. Lockande smaker lurar unga att tro att produkten är ofarlig, men den är lika beroendeframkallande som alla andra tobaksprodukter.

Vitt snus, som av tobaksindustrin kallas tobaksfritt snus eller nikotinportioner/påsar, är en relativt ny produkt som började säljas i Sverige 2016. Sedan dess har både utbud och efterfrågan ökat drastiskt. Idag har i princip alla stora tobaksföretag lanserat sina egna varumärken, såsom Zyn av Swedish Match, Lyft av British American Tobacco, och Nordic Spirit av Japan Tobacco International. Produkten har blivit alltmer populär, inte minst bland barn och ungdomar. Andelen unga mellan 14-18 år som har använt vitt snus ökade från sju till hela 19 procent mellan 2019 och 2020.

Tobaksföretag marknadsför ofta vitt snus som tobaksfritt – trots att produkten innehåller höga doser nikotin som utvinns ur tobak. Detta är en strategi som företagen har utnyttjat för att framställa produkten som mindre skadlig, och för att kringgå lagen som reglerar tobaksprodukter.

Genom att påstå att produkterna är fria från tobak, och ta bort den bruna färgen samt oftast smaken av tobak, har företagen tidigare undkommit tobakslagens alla regler gällande exempelvis marknadsföring, försäljning, skatt och åldersgräns. De har därför kunnat locka konsumenter, även unga under 18 år, genom attraktiv design, tilltalande smaktillsatser, och reklam. Sedan 2022 gäller samma åldersgräns som för andra nikotinprodukter (18 år), men fortfarande spenderar stora tobaksföretag miljonbelopp på att sponsra kända profiler för att marknadsföra vitt snus i sociala medier, och i en undersökning om ungas attityder till tobak 2020 svarade över en femtedel av unga i 14-18 års ålder att de ofta ser reklam för tobaks- och nikotinprodukter. 65 procent svarade att de tror att unga testar nya nikotinprodukter för att de verkar mindre farliga än traditionella tobaksprodukter. En stor del uppgav också att unga lockas att vilja testa på grund av att produkterna förekommer i populärkultur. De uppgav också att de lockande smaksättningarna  har stor betydelse. Många unga beskriver det som att ”nästan alla använder det” och att det är lätt att få tag på, billigt och ”superfräscht” med goda smaker som hallon-lakrits, hubba-bubba eller cappuccino.

Vitt snus, likt övriga tobaks- och nikotinprodukter, är mycket beroendeframkallande och medför en lång rad allvarliga hälsorisker. SBU:s rapport Samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning, har dessutom fastslagit att personer som använder snus eller e-cigaretter också oftare börjar röka traditionella cigaretter, jämfört med personer som inte använder tobak eller nikotin.

Här finns mer

Film om vitt snus
Infoblad om nya nikotinprodukter – A Non Smoking Generation

Artiklar:
Lagarna som behövs för att skydda barn
Godis- och fruktsmaker lockar barn att använda nikotin
Tobaksbolag satsar 12 miljarder för att nå nya kunder

Rapporter:
Novusrapport 2020 – Tobak i ny förpackning
Rapport – hur tobak porträtteras i media
SBU:s rapport

Vad vill du veta mer om?

Samtalsmaterial för föräldrar som vill prata med sitt barn om tobak och nikotin

By Material att använda

Här finns fakta för dig som vill stötta ditt barn att säga nej till alla former av tobak och nikotin. Varvat med kunskap finns också reflektionsfrågor som du kan lyfta med ditt barn. Tanken är att frågorna ska bidra till ett viktigt samtal om nikotinberoende, och alla former av nikotinprodukter. Målet är att ditt barn ska hitta sin egen inre motivation att säga nej och bli bättre rustad att stå emot grupptryck. 

Tobaksindustrin har i över 100 år strävat efter att tjäna pengar på att få unga människor att bli beroende av nikotin, och de har en mängd väl utvecklade strategier som syftar till att locka ditt barn att prova tobak och nikotin. Som du säkert vet får ditt barn inga hälsovinster eller ekonomiska vinster av ett beroende. Snarare har det många negativa konsekvenser, både på kort och lång sikt. Det är inte säkert att ditt barn inser det och därför är det viktigt att du hjälper hen att reflektera kring det. 

Kort fakta om tobaksbruk
Tobak handlar inte längre bara om cigaretter och brunt snus utan också e-cigaretter, puffbars, och vitt snus (eller så kallade nikotinpåsar). Det kommer hela tiden ut nya produkter på marknaden. Gemensamt för alla produkterna är att de innehåller nikotin som är starkt beroendeframkallande.

Nästan alla vuxna som är beroende blev det när de var tonåringar. Om du kan hjälpa ditt barn att avstå från tobak och nikotin fram till hen fyller 20 år innebär det alltså en minskad risk för beroende i vuxenlivet. Det är en stor vinst för ditt barn, både ekonomiskt och hälsomässigt.

Kort fakta om nikotin
Den senaste forskningen visar att användande av nikotin under tonåren eller i tidig vuxenålder bygger om och skapar kvarstående förändringar i hjärnan. Det beror på att
hjärnan inte har hunnit bli färdigutvecklad och därför är mer känslig för nikotin.

Nikotinbruk påverkar barns koncentrations- och minnesförmåga negativt, och ökar risken för psykisk ohälsa. Barn och ungdomar som använder nikotinprodukter är också mer infektionskänsliga och får dessutom lättare huvudvärk och ont i magen. Det innebär att de får mer skolfrånvaro, vilket riskerar att påverka skolresultaten. Det har även visat sig att barn som är beroende av nikotin har lättare att börja med andra droger, som cannabis

Här kan du och ditt barn se en kort animerad film om nikotin (1,44 min) Reflektera om innehållet tillsammans. Lyft gärna specifikt att även produkter som kallas tobaksfria är fulla med nikotin – som är beroendeframkallande. 

Så lockas barn
Tobaksindustrin använder olika knep för att värva barn och det satsas enorma pengar på marknadsföring –  1 miljon dollar i timmen globalt. Det sker bland annat en massiv påverkan i sociala medier, som de flesta föräldrar inte vet om, och barn nås till exempel via sina konton på Tik Tok och Instagram. Där visar influencers, på uppdrag av tobaksbolagen, nya nikotinprodukter som barn blir nyfikna på. Dessa finns med tusentals lockande smaker, förpackningarna är snyggt designade med fina färger. Det är lätt för barn att beställa hem nya produkter, som puffbars, vitt snus och e-cigaretter, även om de är under 18 år. Leveranserna är antingen så neutrala att föräldrar inte reagerar eller så hämtar barnen ut dem via postombud. Som förälder är det oerhört svårt att ha en överblick över vad barnen ser, och gör.

Fråga dina barn hur ofta de ser olika nikotin- och tobaksprodukter i sina sociala medier, hur de framställs och hur de (eller deras kompisar) påverkas av det.​ Visa att du förstår att det kan vara lätt att missa att produkterna är farliga – eftersom de är så färgglada och smaksatta med samma typer av smaker som t ex godis. Som exempel kan du visa en animerad film om vitt snus. Hjälp sedan ditt barn att reflektera över hur hen kan göra för att påminna sig om hur viktigt det är att säga nej. 

Grupptryck
Du som förälder/vårdnadshavare är ett viktigt stöd för att ditt barn ska klara av att säga nej. För det är ingen lätt sak. Grupptrycket bland barn är stort och när man vill passa in är det lätt att ge efter. Tobak har i många år använts av tonåringar som en markör för att de börjar bli vuxna. Förr var det ”coolt” att röka, nu är det många unga som tycker att det är coolt att också använda snus och e-cigaretter. Och även om man själv inte tycker det kanske ens kompisar gör det. Risken är stor att ditt barn börjar för att någon i skolan bjuder på nikotinprodukter. 

Prata med ditt barn om grupptryck​​. Berätta gärna om du själv har något minne från din tonårstid. Det spelar ingen roll om du föll för grupptrycket eller om du klarade av att stå emot. Alla erfarenheter är givande för ditt barn att prata om. Gör gärna rollspel där ditt barn får öva på att säga nej när du spelar en kompis som försöker bjuda.

Ta stöd av andra föräldrar
Att vara förälder är fantastiskt, men det är också svårt. Tonårsperioden kan vara lite extra knepig. Barnen blir mer självständiga och du som förälder/vårdnadshavare får mindre insyn i barnens privata sfär. Man har inte längre några naturliga mötesplatser där man träffar andra föräldrar och det kan ibland kännas ensamt att hantera alla frågor som dyker upp. Ta gärna kontakt med några andra föräldrar, mammor och pappor till kompisar till dina barn, och prata om hur ni kan hjälpas åt för att förhindra att era barn blir beroende. Du kan också lyfta frågan på skolans föräldramöten. Och du, berätta att du gjort det för dina barn. Kanske visar ditt barn en viss irritation, men kom ihåg att innerst inne blir barn glada när de märker att föräldrarna engagerar sig. 

Alla barn är olika. Dock visar forskning att det är effektivt att förbjuda sitt barn att använda tobak. Du behöver dock inte börja i den änden, utan kan istället först fråga ditt barn hur du på bästa sätt kan agera för att hjälpa hen att inte bli beroende. Efter att ni pratat om det kan du säga att du, av omtanke, även förbjuder ditt barn att använda tobak. 

Våga vara jobbig
Det går aldrig att veta när just ditt barn kommer att exponeras för tobak och nikotin i sina sociala medier, eller bli pressad att prova av kompisar. Därför är det bra om du lyfter frågan om tobak och nikotin regelbundet. Även du som själv brukar kan göra det. Kanske kommer ditt barn att ifrågasätta varför du försöker hjälpa hen att säga nej, när du själv snusar eller röker. Du kan då förklara att du vet hur det är att vara nikotinist, och inte vill att ditt barn också ska bli det. Fundera också på hur du pratar om tobak- och nikotinprodukter när dina barn är i närheten. Om du lyfter snus som något ofarligt ökar risken att ditt barn också börjar. ​​

Fler argument som kan motivera din tonåring
Det kan hända att ditt barn inte bryr sig om hur ett nikotinberoende skulle påverka hälsan. Men då finns det flera andra saker att prata om. Ett argument som kan motivera din tonåring att avstå är att det är vanligt att barn utnyttjas i tobaksproduktionen. Det är faktiskt så hemskt att många barn varje år dör på grund av att de blivit förgiftade av nikotin och bekämpningsmedel på tobaksfälten. Ett annat argument som kan ta skruv är att alla tobaksprodukter skadar miljön. 

Här kan du och ditt barn se en kort animerad film om hur tobak skadar miljön (1,26 min) Reflektera om innehållet tillsammans.

Om ditt barn inte tar till sig ovanstående argument kan du prova att lyfta tobak- och nikotinbruk ur ett ekonomiskt perspektiv:

En tonåring som snusar en dosa vitt snus om dagen gör av med ungefär 1000 kronor i månaden på sitt nikotinberoende. Fråga din tonåring vad hen hellre skulle vilja göra för de pengarna.


Förhoppningsvis har faktan och reflektionsfrågorna ovan hjälpt dig och ditt barn att ha ett konstruktivt och givande samtal. Om det under samtalet visat sig att ditt barn redan använder någon form av tobak-eller nikotinprodukt finns det hjälp att få för att sluta.

Läs om att sluta snusa på UMO 
Läs mer om att sluta röka på UMO

Ditt ban kan få stöd att sluta från skolsköterskan, ungdomsmottagning eller  vårdcentral. Ni kan också ringa till Sluta-röka-linjen på telefonnummer 020-840000.Skriv på för att öka skyddet för barnen

Det här stödmaterialet är framtaget inom ramen för kampanjen Lagar för alla barns framtid. Kampanjen syftar till att påverka svenska politiker att lagstifta för att skydda barn mot beroende och därmed hjälpa dem att säga nej. Du kan vara med och påverka tobakspolitiken genom att skriva på ett upprop. Läs mer och skriv på här! Här finns mer information för dig som vill veta mer:
Louise Adermark, forskare, berättar om hur nikotin bygger om hjärnan.
Magnus Lundbäck, forskare, berättar om nikotinets effekter på hälsan.
Linnéa Hedman, forskare, berättar om e-cigaretter och hälsoeffekter
Artikel om nikotin ur temaserien Tobaksindustrin bakom masken

Källor:
Mer fakta om nikotin
Nikotinet bygger om hjärnan 

Vad vill du veta mer om?

Animerade filmer om
nikotin och tobakens miljöpåverkan

By Uncategorized

Här finns tre animerade filmer som ger nya perspektiv på tobaksprodukter och nikotinberoende. Visa gärna dina vänner filmerna. Att bidra till att någon du känner avstår från tobak-och nikotinprodukter är att vara en bra kompis. För grupptrycket är en stor anledning till att många börjar. Och ett beroende är bara dyrt och onödigt i längden. 

 

 

 

Om du är beroende av nikotin
Om du redan använder nikotinproudukter och vill sluta kan du få stöd från skolsköterskan, ungdomsmottagning eller  vårdcentral/hälsocentral. Du kan också ringa till Sluta-röka-linjen på telefonnummer 020-840000.

Läs om att sluta snusa på UMO 
Läs mer om att sluta röka på UMO

Källor:
Mer fakta om nikotin
Nikotinet bygger om hjärnan 

Vad vill du veta mer om?

Prata med ditt barn om tobak och nikotin

By Information

Här finns fakta för dig som vill stötta ditt barn att säga nej till alla former av tobak och nikotin. Varvat med kunskap finns också reflektionsfrågor som du kan lyfta med ditt barn. Tanken är att frågorna ska bidra till ett viktigt samtal om nikotinberoende, och alla former av nikotinprodukter. Målet är att ditt barn ska hitta sin egen inre motivation att säga nej och bli bättre rustad att stå emot grupptryck. 

Tobaksindustrin har i över 100 år strävat efter att tjäna pengar på att få unga människor att bli beroende av nikotin, och de har en mängd väl utvecklade strategier som syftar till att locka ditt barn att prova tobak och nikotin. Som du säkert vet får ditt barn inga hälsovinster eller ekonomiska vinster av ett beroende. Snarare har det många negativa konsekvenser, både på kort och lång sikt. Det är inte säkert att ditt barn inser det och därför är det viktigt att du hjälper hen att reflektera kring det. 

Kort fakta om tobaksbruk
Tobak handlar inte längre bara om cigaretter och brunt snus utan också e-cigaretter, puffbars, och vitt snus (eller så kallade nikotinpåsar). Det kommer hela tiden ut nya produkter på marknaden. Gemensamt för alla produkterna är att de innehåller nikotin som är starkt beroendeframkallande.

Nästan alla vuxna som är beroende blev det när de var tonåringar. Om du kan hjälpa ditt barn att avstå från tobak och nikotin fram till hen fyller 20 år innebär det alltså en minskad risk för beroende i vuxenlivet. Det är en stor vinst för ditt barn, både ekonomiskt och hälsomässigt.

Kort fakta om nikotin
Den senaste forskningen visar att användande av nikotin under tonåren eller i tidig vuxenålder bygger om och skapar kvarstående förändringar i hjärnan. Det beror på att
hjärnan inte har hunnit bli färdigutvecklad och därför är mer känslig för nikotin.

Nikotinbruk påverkar barns koncentrations- och minnesförmåga negativt, och ökar risken för psykisk ohälsa. Barn och ungdomar som använder nikotinprodukter är också mer infektionskänsliga och får dessutom lättare huvudvärk och ont i magen. Det innebär att de får mer skolfrånvaro, vilket riskerar att påverka skolresultaten. Det har även visat sig att barn som är beroende av nikotin har lättare att börja med andra droger, som cannabis

Här kan du och ditt barn se en kort animerad film om nikotin (1,44 min) Reflektera om innehållet tillsammans. Lyft gärna specifikt att även produkter som kallas tobaksfria är fulla med nikotin – som är beroendeframkallande. 

Så lockas barn
Tobaksindustrin använder olika knep för att värva barn och det satsas enorma pengar på marknadsföring –  1 miljon dollar i timmen globalt. Det sker bland annat en massiv påverkan i sociala medier, som de flesta föräldrar inte vet om, och barn nås till exempel via sina konton på Tik Tok och Instagram. Där visar influencers, på uppdrag av tobaksbolagen, nya nikotinprodukter som barn blir nyfikna på. Dessa finns med tusentals lockande smaker, förpackningarna är snyggt designade med fina färger. Det är lätt för barn att beställa hem nya produkter, som puffbars, vitt snus och e-cigaretter, även om de är under 18 år. Leveranserna är antingen så neutrala att föräldrar inte reagerar eller så hämtar barnen ut dem via postombud. Som förälder är det oerhört svårt att ha en överblick över vad barnen ser, och gör.

Fråga dina barn hur ofta de ser olika nikotin- och tobaksprodukter i sina sociala medier, hur de framställs och hur de (eller deras kompisar) påverkas av det.​ Visa att du förstår att det kan vara lätt att missa att produkterna är farliga – eftersom de är så färgglada och smaksatta med samma typer av smaker som t ex godis – men hjälp ditt barn att reflektera över hur hen kan göra för att påminna sig om hur viktigt det är att säga nej. 

Grupptryck
Du som förälder/vårdnadshavare är ett viktigt stöd för att ditt barn ska klara av att säga nej. För det är ingen lätt sak. Grupptrycket bland barn är stort och när man vill passa in är det lätt att ge efter. Tobak har i många år använts av tonåringar som en markör för att de börjar bli vuxna. Förr var det ”coolt” att röka, nu är det många unga som tycker att det är coolt att också använda snus och e-cigaretter. Och även om man själv inte tycker det kanske ens kompisar gör det. Risken är stor att ditt barn börjar för att någon i skolan bjuder på nikotinprodukter. 

Prata med ditt barn om grupptryck​​. Berätta gärna om du själv har något minne från din tonårstid. Det spelar ingen roll om du föll för grupptrycket eller om du klarade av att stå emot. Alla erfarenheter är givande för ditt barn att prata om. Gör gärna rollspel där ditt barn får öva på att säga nej när du spelar en kompis som försöker bjuda.

Ta stöd av andra föräldrar
Att vara förälder är fantastiskt, men det är också svårt. Tonårsperioden kan vara lite extra knepig. Barnen blir mer självständiga och du som förälder/vårdnadshavare får mindre insyn i barnens privata sfär. Man har inte längre några naturliga mötesplatser där man träffar andra föräldrar och det kan ibland kännas ensamt att hantera alla frågor som dyker upp. Ta gärna kontakt med några andra föräldrar, mammor och pappor till kompisar till dina barn, och prata om hur ni kan hjälpas åt för att förhindra att era barn blir beroende. Du kan också lyfta frågan på skolans föräldramöten. Och du, berätta att du gjort det för dina barn. Kanske visar ditt barn en viss irritation, men kom ihåg att innerst inne blir barn glada när de märker att föräldrarna engagerar sig. 

Alla barn är olika. Dock visar forskning att det är effektivt att förbjuda sitt barn att använda tobak. Du behöver dock inte börja i den änden, utan kan istället först fråga ditt barn hur du på bästa sätt kan agera för att hjälpa hen att inte bli beroende. Efter att ni pratat om det kan du säga att du, av omtanke, även förbjuder ditt barn att använda tobak. 

Våga vara jobbig
Det går aldrig att veta när just ditt barn kommer att exponeras för tobak och nikotin i sina sociala medier, eller bli pressad att prova av kompisar. Därför är det bra om du lyfter frågan om tobak och nikotin regelbundet. Även du som själv brukar kan göra det. Kanske kommer ditt barn att ifrågasätta varför du försöker hjälpa hen att säga nej, när du själv snusar eller röker. Du kan då förklara att du vet hur det är att vara nikotinist, och inte vill att ditt barn också ska bli det. Fundera också på hur du pratar om tobak- och nikotinprodukter när dina barn är i närheten. Om du lyfter snus som något ofarligt ökar risken att ditt barn också börjar. ​​

Fler argument som kan motivera din tonåring
Det kan hända att ditt barn inte bryr sig om hur ett nikotinberoende skulle påverka hälsan. Men då finns det flera andra saker att prata om. Ett argument som kan motivera din tonåring att avstå är att det är vanligt att barn utnyttjas i tobaksproduktionen. Det är faktiskt så hemskt att många barn varje år dör på grund av att de blivit förgiftade av nikotin och bekämpningsmedel på tobaksfälten. Ett annat argument som kan ta skruv är att alla tobaksprodukter skadar miljön. 

Här kan du och ditt barn se en kort animerad film om hur tobak skadar miljön (1,26 min) Reflektera om innehållet tillsammans.

Om ditt barn inte tar till sig ovanstående argument kan du prova att lyfta tobak- och nikotinbruk ur ett ekonomiskt perspektiv:

En tonåring som snusar en dosa vitt snus om dagen gör av med ungefär 1000 kronor i månaden på sitt nikotinberoende. Fråga din tonåring vad hen hellre skulle vilja göra för de pengarna.


Förhoppningsvis har faktan och reflektionsfrågorna ovan hjälpt dig och ditt barn att ha ett konstruktivt och givande samtal. Om det under samtalet visat sig att ditt barn redan använder någon form av tobak-eller nikotinprodukt finns det hjälp att få för att sluta.

Läs om att sluta snusa på UMO 
Läs mer om att sluta röka på UMO

Ditt ban kan få stöd att sluta från skolsköterskan, ungdomsmottagning eller  vårdcentral. Ni kan också ringa till Sluta-röka-linjen på telefonnummer 020-840000.Skriv på för att öka skyddet för barnen

Det här stödmaterialet är framtaget inom ramen för kampanjen Lagar för alla barns framtid. Kampanjen syftar till att påverka svenska politiker att lagstifta för att skydda barn mot beroende och därmed hjälpa dem att säga nej. Du kan vara med och påverka tobakspolitiken genom att skriva på ett upprop. Läs mer och skriv på här! Här finns mer information för dig som vill veta mer:
Louise Adermark, forskare, berättar om hur nikotin bygger om hjärnan.
Magnus Lundbäck, forskare, berättar om nikotinets effekter på hälsan.
Linnéa Hedman, forskare, berättar om e-cigaretter och hälsoeffekter
Artikel om nikotin ur temaserien Tobaksindustrin bakom masken

Källor:
Mer fakta om nikotin
Nikotinet bygger om hjärnan 

Vad vill du veta mer om?

Lagarna som behövs
för att skydda barn

By Information

Inget barn drömmer om eller planerar att börja röka och snusa. Ändå luras tusentals svenska barn in i ett nikotinberoende varje år. Det är svårt att se igenom tobaksindustrins manipulativa marknadsföring och stå emot grupptryck från kompisar, men samhället kan hjälpa till genom att stifta skyddande lagar. Här kan du läsa om de viktigaste. 

Med hjälp av en historisk tillbakablick kan behovet av lagar tydliggöras. Det utbredda tobaksbruket är nämligen en ganska ny företeelse. Det är först de senaste 100 åren som nikotin har normaliserats som en vardaglig och folklig drog. Idag är ungefär 23 procent av svenska folket beroende av nikotin och nästan alla blev det redan när de var tonåringar.

Med hjälp av massiv reklam har tobaksbolagen sedan många år tillbaka lyckats med att få sina produkter att bli en identitetsmarkör för tonåringar. Dessutom har nikotinprodukter använts och används fortfarande av många unga för att markera klivet från barn till vuxen. Förr handlade det om cigaretter och brunt snus, nu handlar det även om e-cigaretter och vitt snus.

Barn ser ovanstående nikotinprodukter i mataffärer och i kiosker, där de marknadsförs helt öppet i snyggt designade förpackningar. De ser sina kompisar använda produkterna på fritiden och i skolan. De ser de dagligen i sociala medier där influencers, som får betalt av tobaksindustrin, visar upp till exempel snus och e-cigaretter som en trendig accessoar. Den här reklamen lockar unga och är en bidragande orsak till att användningen av nikotinprodukter bland barn ökar – tvärtemot vad många tror.

Sammanfattningsvis använder över en tredjedel av Sveriges ungdomar någon typ av nikotinprodukt innan de har tagit studenten. I början av 2000-talet började användningen minska, men tyvärr har den trenden brutits de senaste åren. Risken är nu att kommande generationer i ännu högre grad än tidigare utvecklar ett helt onödigt nikotinberoende.

Lagar behövs därför att bördan att säga nej inte kan läggas på barns axlar. Samhället behöver ta över fajten mot tobaksindustrin för barnens räkning. Sveriges politiker skrev redan 2005 under tobakskonventionen som innehåller de lagåtgärder som behövs för att skydda barn. De lagförändringar som skulle stötta barn att säga nej till tobak så att de kan förbli fria från nikotinberoende är följande:

Totalförbjud alla former av tobaksreklam
Genom reklam normaliseras nikotinprodukter. Barn ser cigaretter, e-cigaretter och snus i mataffärer och i kiosker, där de marknadsförs helt öppet i snyggt designade förpackningar. De ser reklam dagligen i sociala medier där influencers, som får betalt av tobaksindustrin, visar upp snus och e-cigaretter som en trendig accessoar som vilken som helst. Att denna reklam lockar unga visar A Non Smoking Generations Novusrapport om ungas attityder till tobak. Erfarenheter från andra länder visar att barn som inte ser reklam inte blir lika nyfikna på att prova och att den sociala acceptansen för nikotinbruk minskar.

Förbjuda smaktillsatser i alla produkter
2017 förbjöds smaktillsatser i cigaretter, men det var fortfarande fritt fram att smaksätta e-cigaretter och snus. Idag finns tusentals smaker att välja på, till exempel hubbabubba, cappuchino och hallon/lakrits. Tobaksindustrin tar fram smaker som drar till sig barns uppmärksamhet. Smaksättningen gör att produkterna upplevs som mindre farliga, och tröskeln att prova blir därför lägre.  En lagstiftning som förbjuder smaker kommer att minska risken att barn lockas att prova nikotinprodukter.

Införa nikotin- och tobaksfri skoltid
Idag finns en lagstiftning som förbjuder rökning på skolgårdar, men det finns ingen reglering för övriga tobaksprodukter som till exempel snus/nikotinpåsar. Många barn provar nikotinprodukter för första gången i skolan, på grund av grupptryck, och ett förbud mot användning under skoltid skulle skydda mot kompisars påverkan. Detta är en lag som många barn själva efterfrågar eftersom den skulle hjälpa dem att säga nej.

FAKTA: Ungas tobaksanvändning

Cigaretter och snus
Cirka 20 procent av eleverna i gymnasiets årskurs två röker, enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN) senaste undersökning om gymnasieelevernas drogvanor. 17 procent av gymnasieeleverna snusar. Det är en ökning från 2018 då motsvarande siffra var 14 procent. Andelen gymnasieelever som röker och/eller snusar är cirka 30 procent. Bland yngre elever i grundskolans årskurs 9 röker cirka tio procent. Andelen snusare i den här åldersgruppen har fördubblats sedan 2010.

Vitt snus
En Novusundersökning som gjordes på uppdrag av A Non Smoking Generation 2019 visade att sju procent av unga mellan 14-18 år hade använt vitt snus i någon omfattning. En uppföljande undersökning 2020 visade en drastisk ökning till hela 19 procent.

(Vitt snus är ännu inte inkluderat i CAN:s undersökning)

E-cigaretter
Sedan 2014 när CAN inkluderade e-cigaretter i undersökningen har användningen ökat markant bland elever i både grundskolan och gymnasiet. 2019 svarade 37 procent av gymnasieeleverna att de hade testat e-cigaretter, jämfört med 24 procent vid första mätningen. I den senaste undersökningen uppgav 26 procent av eleverna i årskurs nio att de hade testat e-cigaretter, jämfört med 23 procent vid första mätningen.

Vad vill du veta mer om?

Därför är tobaksfrågan politiskt viktig

By Politiker

Det finns en utbredd uppfattning om att tobak inte är ett problem i Sverige längre, men faktum är att över 30 procent av svenska ungdomar använder någon form av tobak- eller nikotinprodukt innan de har tagit studenten. Utöver allvarliga skador på hälsan, kostar tobaksbruk samhället miljarder varje år och påverkar miljön kraftigt. Genom viktiga tobakspolitiska beslut kan du som politiker förhindra detta – och samtidigt främja en social, ekonomisk samt ekologisk hållbar utveckling.

Sverige ratificerade Världshälsoorganisationens tobakskonvention (WHO FCTC) redan 2005. Fortfarande finns en rad rekommenderade åtgärder som inte genomförts för att fortsätta minska och förebygga tobaksbruket. Tobaksbruk i alla dess former innebär allvarliga hälsorisker och en ekonomisk börda för individen, men utgör också en enorm belastning för det svenska samhället.

Trots att rökningen bland vuxna är relativt låg kostar dess skador, i form av sjukvårdskostnader och produktionsbortfall, cirka 30 miljarder kronor för det svenska samhället varje år. Tobaksbrukets totala kostnader är dock avsevärt högre än så, då denna siffra inte omfattar kostnader för skador från övriga tobaksprodukter eller tobaksrelaterade miljöproblem. Tobaksskatten uppgår endast till cirka 12 miljarder kronor per år och kan aldrig kompensera för alla negativa effekter.

Tobak är inte heller enbart en fråga om hälsa och ekonomi, utan också om miljö. Världen står inför stora globala utmaningar för att bekämpa klimatförändringarna och säkerställa en hållbar utveckling för kommande generationer. Vad många inte vet är att tobaksindustrin är en av världens mest ohållbara industrier, som ger upphov till en lång rad miljö- och klimatproblem genom hela produktionskedjan. Massiv skogsavverkning, förgiftade marker och vattendrag, samt enorma volymer avfall är bara några exempel. Tobaksindustrins totala klimatpåverkan är nästan dubbelt så stor som hela Sveriges.

Se kortfilm om tobakens miljöpåverkan

Förra året blev FN:s barnkonvention svensk lag, vilket innebär att samtliga politiska beslut som berör barn ska fattas med hänsyn till barnens bästa. Barns rättigheter ska vara högsta prioritet och vägledande i tobakspolitiken. Nästan alla som använder tobak börjar som barn, vilket gör barn till tobaksindustrins främsta målgrupp. Du kan i din roll som politiker bidra till att skydda barn från att lockas in ett skadligt nikotinberoende – som direkt strider mot deras rätt till liv, hälsa och utveckling.

Att fatta beslut som förbättrar folkhälsan, samhällsekonomin och miljön är ditt ansvar som politiker, och tobakspolitiken är ett viktigt samt effektivt verktyg. Införandet av #Lagarförallabarnsframtid är en vinst för allt och alla – utom tobaksindustrin.

Läs mer om varför det är så viktigt att skydda barn mot nikotin och om den nya produkterna som lockar barn.

Vad vill du veta mer om?